Hallinnointi

Tamturbo Oyj on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Tamturbon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä ja muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaisesti jaettu yhtiökokoukseen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaa ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten kautta.