Strategia

 

Kasvun ajurit ja megatrendit

 • Alan tarve parantaa tuottavuutta, lisätä automaatiota ja robotiikkaa, ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa ympäristön kestävyystavoitteet.
 • Lisääntynyt kestävän kehityksen sääntely.
 • Lisääntynyt puhtaan paineilman tarve.
 • Energian hintojen nousun jatkuminen.
 • Teknologinen murros kohti energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Strategian kulmakivet

Mullistaa vakiintunut teknologia – Tamturbon ratkaisu parantaa asiakkaiden tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä vähentämällä kustannuksia ja energiankulutusta.

Kasvu – Kasvusta 60 % tulee nykyisiltä asiakkailta, joiden vanhojen kompressorien uusinnat ovat merkittävä kasvupotentiaali. 40 % kasvusta tulee uusilta asiakkailta, jotka ovat vakuuttuneita Tamturbon ratkaisun paremmuudesta mitattavissa oleviin tietoihin perustuvilla energia- ja kustannussäästöillä mitattuna.

Kannattavuus – Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä 20 % liikevoittomarginaali. Ratkaisua myydään myös jatkuvaa liikevaihtoa tuottavalla Air-as-a-Service -liiketoimintamallilla.

Markkinavalinta – Keskittyminen tuotteisiin, joilla on suurin markkina. Sitoutuminen alan korkeimpiin markkinastandardeihin. Palvelemme toimialoja, joilla öljyttömyys ja luotettavuus on kriittistä.

Yhtiön tavoitteena olevat kasvun painopistealueet

 • Suuri myyntipotentiaali nykyisille globaaleille asiakkaille.
 • Teknologiajohtajuus ja teknologiamuutoksen aktiivinen toteuttaminen.
 • Teknologia, joka parhaiten edistää asiakkaiden kestävän kehityksen tavoitteita.
 • Markkinoiden edullisin teknologia elinkaarikustannuksiltaan.
 • Paineilman tuottaminen Air-as-a-Servicella, johon Tamturbon teknologia sopii täydellisesti.
 • Teknologian helppo käyttöönotto ja skaalautuvuus eri tuotantolaitoksille.