Miksi sijoittaa Tamturboon

Tamturbo toimii nopeasti kasvavilla, olemassa olevilla globaaleilla markkinoilla ja Yhtiön kasvua tukevat globaalit megatrendit. Tamturbon strategia perustuu vahvasti sekä suoraan suurasiakasmyyntiin että myyntikumppanuuksien kautta tavoiteltuun nopeaan kasvuun. Yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuus, strategiset kumppanuudet tärkeimpien alihankkijoiden ja teknologiatoimittajien kanssa mahdollistavat Yhtiölle Yhtiön johdon näkemyksen mukaan hallitun kasvun tavoitteluun.

Tamturbon keskeiset vahvuudet

Olemassa oleva teollinen kasvumarkkina

Paineilmaa tarvitaan lähes kaikissa teollisuuden prosesseissa koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin:

 • Teollisuuden automaation lisääntyessä paineilman kulutus kasvaa noin 5,8 prosenttia vuodessa[1].
 • Teollisuuden keskipainekompressorien markkinoilla on meneillään teknologiamurros.
 • Asiakkaat etsivät kustannus- ja energiatehokkaampia sekä vähähuoltoisempia vaihtoehtoja nykyiselle teknologialle.
 • Markkinoilla on tilaa haastajalle, sillä öljyttömän paineilman markkinoita hallitsee ruotsalainen Atlas Copco perinteisellä ”öljyttömällä” ruuvikompressoriteknologiallaan.
 • Alalle tulon kynnys on korkea uuden teknologian kehittämisen vaativuuden vuoksi.

[1] Industrial Air Compressors Market: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/air-compressor-market-101672

Tamturbo vastaa teollisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin

Tamturbo on teollinen cleantech-kasvuyhtiö, joka mahdollistaa öljyttömällä paineilmaratkaisullaan puhtaammat ja Yhtiön käsityksen mukaan energiatehokkaammat ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat tuotantoprosessit, mikä vastaa kestävän kehityksen vaatimuksiin:

 • Yhtiön käsityksen mukaan pienin elinkaarikustannus, 20–30 prosenttia ”öljyttömiä” ruuvikompressoreja alhaisempi.
 • 100 prosentin öljytön ilma, ei riskiä paineilman saastumiselle.
 • Yhtiön käsityksen mukaan parempi, ja koko kompressorin eliniän pysyvä, energiatehokkuus.
 • Käytännössä huoltovapaa teknologia.
 • Säästöt jätehuollossa, ei öljyjätettä, ei öljyistä kondenssivettä tai öljynerotuskustannuksia.
 • Kompakti koko, tilansäästö. Asiakkaan kynnys vaihtaa perinteisestä teknologiasta Tamturbon teknologiaan on erittäin pieni, koska laitteet ovat pienempiä kooltaan ja sähkö- sekä putkiston kytkennät ovat standardien mukaisia.

Uuden sukupolven kompressoriteknologia

Tamturbo Touch-Free™ -teknologia perustuu aktiivimagneettilaakereihin, pyörimisnopeudella säädettäviin suurnopeussähkömoottoreihin sekä turboteknologiaan, ja tarjoaa asiakkaille seuraavia konkreettisia hyötyjä:

 • Täysin öljyttömät kompressorit mahdollistavat öljyttömät tuotantoprosessit.
 • Alemmat tuotantokustannukset minimoitujen elinkaarikustannusten sekä ylläpidon vähäisempien seisokkien seurauksena.
 • Ympäristöystävällinen vaihtoehto energiatehokkuuden ja öljyttömän teknologian ansiosta.

Skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli

Joustava myynti- ja toimitusketju mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaan skaalaamisen:

 • Myynti suurasiakkaille skaalautuu tehokkaasti – Yhtiön nykyisillä asiakkailla on Yhtiön johdon arvion mukaan yhteensä jo noin 10.000 paineilmakompressoria yli 1.500 eri tehtaassa. Lisäksi Yhtiöllä on meneillään neuvotteluita kymmenien potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
 • Tamturbolla on globaali strategisten myynti- ja yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta Yhtiön teknologiaa myydään ja markkinoidaan tehokkaasti ympäri maailman oman suurasiakasmyynnin lisäksi.
 • Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on kyky skaalata vuosittaista tuotantokapasiteettiaan satoihin kompressoreihin asiakaskysynnän kasvua vastaavasti ilman tarvetta merkittäville lisäinvestoinneille.

Air-as-a-Service -palvelumalli mahdollistaa paineilman ostamisen palveluna helposti ja luotettavasti ilman investointeja kompressorilaitteeseen:

 • Air-as-a-Service -sopimus voi perustua kulutettuun paineilmaan tai kiinteään kuukausimaksuun
 • Etävalvonta 24/7
 • Siirrettävät konttiratkaisut

Globaali asiakaskunta

Nykyiseen asiakaskuntaan kuuluu maailman johtavia teollisuusvalmistajia eri toimialoilla, kuten:

 • elintarvike- ja juomateollisuus
 • sellu- ja paperiteollisuus
 • elektroniikkateollisuus
 • autoteollisuuden osavalmistus
 • lasiteollisuus
 • valmistava teollisuus
 • kemianteollisuus
 • tekstiiliteollisuus

Lisäksi Yhtiö tavoittelee uusia asiakkaita farmaseuttisesta- ja lääketeollisuudesta sekä autoteollisuudesta.

Tamturbo on saanut useilta merkittäviltä asiakkailtaan jatkotilauksia asiakkaan muille tehtaille.

Kokenut ja sitoutunut johto ja hallitus

Kokenut johto ja hallitus ovat sitoutuneet Yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

 • Ylimmällä johdolla ja avainhenkilöstöllä on vankka kokemus kompressoriliiketoiminnasta, globaalin myynnin kasvattamisesta sekä muun muassa jakelukanavien ja OEM-kumppanuuksien rakentamisesta.
 • Kokeneet asiakasvastaavat, joilla on vahva tausta kompressorien myynnistä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.