Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua globaalin myyntiverkoston ja strategisten kumppanuuksien avulla. Tämän tavoitteen onnistumisen todennäköisyyksiä kasvattaa jo saavutetut onnistumiset globaalien asiakkuuksien avaamisessa. Tamturbo on saanut useilta merkittäviltä asiakkailtaan jatkotilauksia asiakkaan muille tehtaille. Näiden sekä muiden nykyisten ja tulevien asiakkuuksien myötä Yhtiöllä on mahdollisuus kasvaa merkittävällä tahdilla tulevien vuosien aikana.

Yhtiön oman arvion ja sen käytössä olevan lähdeaineiston perusteella teollisen öljyttömän paineilman osuus teollisten paineilmakompressorien globaalista kokonaismarkkinasta oli vuonna 2021 noin 3,0 miljardia dollaria.

Yhtiö on asettanut seuraavat pitkän aikavälin tavoitteet:

  • 20 prosentin liiketulosmarginaali
  • 10 prosentin markkinaosuus teollisuuden öljyttömän paineilman markkinasta
  • 25 prosenttia valmistetuista kompressoreista toimitetaan Air-as-a-Service -liiketoimintamallilla