Avainlukuja

Keskeiset tunnusluvut vuosi 2023

  • Liikevaihto kasvoi 60% 8,2 miljoonaan euroon (vertailukauden vuoden 2022 liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa)
  • Yhtiö sai uusia tilauksia 8,4 miljoonan euron edestä ja vuoden lopun tilauskanta oli 5,8 miljoonaa euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa suurempi vertailukauden loppuun verrattuna.
  • Käyttökate oli -4,8 miljoonaa euroa (-3,9)
  • Nettotulos oli -5,6 miljoonaa euroa (-5,0)

Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Avainluvut H2/2023  H2/2022 2023 2022
Liikevaihto, tuhatta euroa 5 458 2 791 8 184 5 103
Liikevaihdon muutos % 96 % 88 % 60 % 111 %
Käyttökate, tuhatta euroa -2 260 -1 906 -4 810 -3 917
Liikevoitto, tuhatta euroa -2 528 -2 141 -5 318 -4 385
Nettotulos, tuhatta euroa -2 674 -2 323 -5 645 -5 015
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -2 695 -2 072 -5 679 -4 872
Omavaraisuusaste 40 % 49 % 40 % 49 %
Tilauskanta, tuhatta euroa 5 838 4 604 5 838 4 604
Tilauskertymä, tuhatta euroa 3 466 4 221 8 445 5 743
Nettovelkaantumisaste % -33 % -26 % -33 % -26 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,16 -0,18 -0,31 -0,34