Liiketoiminta

Tamturbon Touch-Free™ -teknologia on 100 prosenttisesti öljytön kompressoriteknologia, joka tarjoaa aidosti ekologisen ja kestävän kehityksen mukaisen paineilmaratkaisun teollisuuden tuotantoprosesseihin, perinteistä teknologiaa merkittävästi edullisemmilla elinkaarikustannuksilla. Näin sekä ympäristö että asiakkaat hyötyvät.

Kattavaa paineilmakompressorituoteperhettä täydentävät valikoima liitännäistuotteita ja -palveluita, jotka tuovat asiakkaalle helppoutta ja luotettavuutta paineilman tuotantoon ja käyttöön. Tamturbon monipuoliset palvelut siirrettävistä konttiin rakennetuista kompressorihuoneista monikoneympäristön kompressoreiden ympärivuorokautisesti etävalvottuihin ohjausjärjestelmiin varmistavat, että kumppanit ja asiakkaat voivat luottaa siihen, että tuotannolle kriittisen paineilman tuotanto on varmistettu. Tamturbon teknologia on mahdollista ottaa käyttöön myös Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakkaat maksavat vain käyttämästään paineilmasta. Air-as-a-Service -sopimus voi perustua joko kulutettuun paineilmaan tai kiinteään kuukausimaksuun.

Teollisuudessa vallitsee suuntaus, jossa pääomaa ei sidota koneisiin ja laitteisiin, vaan tarvittavat asiat hankitaan palvelusopimuksilla. Air-as-a-Service -liiketoimintamalli antaa Tamturbolle mahdollisuuden muuttaa maailmanlaajuista kompressorimarkkinaa myös liiketoimintamallin tasolla.

Tamturbon tuotteet soveltuvat käytettäviksi kaikissa teollisuuden paineilmatarpeissa, eikä markkinaa ole rajattu vain öljytöntä ilmaa tarvitseviin asiakassovellutuksiin. Osa Yhtiön asiakkaista on niin sanottuja perinteisten toimialojen asiakkaita, joille öljyttömyys ei sinällään ole itseisarvo, vaan päätöksenteossa merkitsevämmäksi tulee paineilman elinkaarikustannus, joka on Tamturbon teknologialla Yhtiön käsityksen mukaan merkittävästi alhaisempi kuin öljyvoideltujen ruuvikompressorienkin vastaava.

Tamturbon tuotteiden keskeisiä asiakassegmenttejä ovat kuitenkin yritykset, jotka tarvitsevat ja haluavat tuotantoonsa öljytöntä paineilmaa ilman mittavia suodatus- ja ilmanpuhdistuskustannuksia. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuus, paperi- ja selluteollisuus, elektroniikkateollisuus, autoteollisuus, tekstiili- ja lasiteollisuus, kemianteollisuus, lääke- ja kosmetiikkateollisuus sekä valmistava teollisuus, jotka kaikki käyttävät prosesseissaan merkittäviä määriä paineilmaa ja joille kaikille paineilman puhtaus on oman tuotannon laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Asiakkaan paineilman käyttötarpeet ja -vaatimukset vaihtelevat tuotannon vaihtelun mukaisesti. Jotta teollisen keskipainealueen asiakasvaatimukset pystytään täyttämään, tarvitaan kompressoreja eri painealueille ja eri paineilman tuottomäärille. Tamturbon tuoteperhe koostuu kahden eri painealueen kompressoreista kattaen teollisuuden keskipainealueen 3–9 baaria.

Tamturbolla on globaali myynti- ja yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta Yhtiön teknologiaa myydään ja markkinoidaan ympäri maailman. Tamturbo myy tuotteitaan suoraan loppuasiakkailleen Suomessa sekä suurille globaaleille avainasiakkaille, joiden kautta myyntiä voidaan laajentaa läpi asiakasorganisaation maailmanlaajuisesti. Globaali myynti-, jakelu- ja asiakastukiverkosto saadaan rakennettua tehokkaimmin erilaisten myyntikumppaneiden avulla. Tamturbon strategian mukaisesti myyntiverkostossa hyödynnetään usean kanavan strategiaa, jossa Tamturbo-brändättyjä tuotteita myydään oman suoran myynnin ja jakelijakanavan kautta. Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa Venäjällä.

Tamturbo kokoonpanee osan tuotteistaan vuokratuissa tuotantotiloissaan Ylöjärvellä ja ostaa osittain kokoonpanon samoissa toimitiloissa toimivalta sopimuskokoonpanokumppanilta. Yhtiö ostaa kaikki osat eri alihankkijoilta ja kokoonpano ja testaus tapahtuu Yhtiön tehtaalla. Tuotannon tämänhetkinen vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 25 kompressoria, ja sitä voidaan laajentaa nykyisellä tehtaalla satoihin kompressoreihin, ml. sopimuskumppanin kapasiteetti. Yhtiön johtamis- ja laatujärjestelmä on ISO 9001 sertifioitu.