Tamturbo sijoituskohteena

Vuonna 2010 perustettu Tamturbo kehittää, valmistaa ja myy täysin öljyttömiä, teollisuuden paineilmaa tuottavia turbokompressoreita. Tamturbon teknologian avulla saavutetaan laitteen koko elinkaaren ajalla merkittäviä ja mitattavissa olevia kustannus- ja energiasäästöjä sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Liiketoiminnallaan Tamturbo draivaa väistämätöntä muutosta kohti kestävämpiä ja kannattavampia teollisia prosesseja, jotka mullistavat teollisuuden paineilman tuotantotavan.

Tamturbon asiakaskuntaan kuuluu maailman johtavia teollisuusvalmistajia eri toimialoilla. Tamturbon teknologia ja öljyttömän paineilman kasvava kysyntä tarjoavat kasvupotentiaalia sekä nykyisissä globaaleissa asiakkuuksissa että teollisuuslaitoksissa, jotka tarvitsevat moderneja ratkaisuja katkeamattoman tuotannon sekä kustannus- ja energiansäästöjen saavuttamiseksi.

Tamturbo toimii nopeasti kasvavilla, olemassa olevilla globaaleilla markkinoilla ja Yhtiön kasvua tukevat globaalit megatrendit. Tamturbon strategia perustuu vahvasti sekä suoraan suurasiakasmyyntiin että myyntikumppanuuksien kautta tavoiteltuun nopeaan kasvuun. Yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuus, strategiset kumppanuudet tärkeimpien alihankkijoiden ja teknologiatoimittajien kanssa mahdollistavat Yhtiölle Yhtiön johdon näkemyksen mukaan hallitun kasvun tavoitteluun.