Hallitus

Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 3 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Chris Lybaert

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1963
Diplomi-insinööri

Hallituksen puheenjohtaja maaliskuusta 2021 lähtien.

Christiaan Lybaertilla on yli 30 vuoden kokemus teollisuuden öljyttömistä kompressoreista, joista 25 vuotta Atlas Copco:n öljyttömän liiketoiminnan ja teknologian johtotehtävissä.

Tamturbon lisäksi Christiaan Lybaert toimii jäsenenä seuraavissa Yhtiön ulkopuolisissa hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai yhtiömiehenä seuraavissa henkilöyhtiöissä:

Toimitusjohtaja, JustAir B.V
Toimitusjohtaja, DeLGr BV

Sami Somero

s. 1975
Filosofian maisteri
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Sami Somero on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2011. Somero toimii yksityissijoittajana ja hallituksen jäsen lukuisissa kasvuyhtiöissä. Hän on ollut Nurmiranta Holdings Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2010 ja Central Office Finland Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011. Somero työskenteli aiemmin liiketoimintajohtajana Cybercom Finland Oy:ssä vuosina 2008-2010 ja muissa liiketoiminnan johtotehtävissä Almaressa ja Plenwaressa vuosina 1999-2008.

Tamturbon lisäksi Sami Somero toimii jäsenenä seuraavissa Yhtiön ulkopuolisissa hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai yhtiömiehenä seuraavissa henkilöyhtiöissä:

Yhtiö Tehtävä
Despro Engineering Oy Hallituksen puheenjohtaja
Haarla Group Oy Hallituksen puheenjohtaja
Haarla Oy Hallituksen puheenjohtaja
Nurmiranta Holdings Oy Hallituksen puheenjohtaja
Gofore Oyj Hallituksen jäsen
Granite Devices Oy Hallituksen jäsen
Tampeltech Oy Hallituksen jäsen
Radientum Oy Hallituksen jäsen
Varaani Works Oy Hallituksen jäsen
7bros Oy Hallituksen jäsen
Anders Innovations Oy Hallituksen jäsen
Central Office Finland Oy Hallituksen jäsen
Taipuva Consulting Oy Hallituksen jäsen
VividWorks Oy Hallituksen jäsen

 

Heidi Ahonen

s. 1978
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Heidi Ahosella on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus pääomasijoitustoiminnasta. Ennen nykyistä työtään Ilmastorahasto Oy:n senior investment lead:na Heidi työskenteli useiden kasvuyritysten hallituksissa aikaisemmassa tehtävässään Nostetta Ventures Oy:n toimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana valtion omistaman Finnvera Oyj tytäryhtiö Veraventure Oy:ssä.

Tamturbon lisäksi Heidi Ahonen toimii seuraavissa Yhtiön ulkopuolisissa hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai yhtiömiehenä seuraavissa henkilöyhtiöissä:

Hallituksen jäsen, CapHolder Oy, Healthfactory Oy, Nostetta Ventures Oy, Wimao Oy

Hallituksen varajäsen, Xwoop Oy

Veli-Pekka Tiittanen

s. 1964
Diplomi-insinööri
Member of the Board of Directors since 2021

Veli-Pekka Tiittanen työskentelee Sulzerin Head of Operations Water & Industrial Business Unit -tehtävässä. Hänellä on työkokemus valmistavasta teollisuudesta 35 vuoden ajalta, josta viimeisimmät 24 vuotta Sulzerilla. Hän on toiminut sekä operatiivisten että myynti- ja palvelutoimintojen johtotehtävissä.

Tamturbon lisäksi Veli-Pekka Tiittanen toimii jäsenenä seuraavissa Yhtiön ulkopuolisissa hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai yhtiömiehenä seuraavissa henkilöyhtiöissä:

Hallituksen puheenjohtaja, Sulzer Dalian Pumps & Compressor Ltd, Sulzer Pumps Solution Inc, Sulzer Ensival Moret France SASU ja Sulzer Pumps Finland Oy

Sebastiano Zumbino

s. 1977

Global Head of Finance Industry Business Unit, Sulzer
Hallituksen jäsen vuodesta 2023 lähtien

Hänen nykyinen päätoimensa on Global Head of Finance Water and Industrial Business Unit, Sulzer AG. Sebastianolla on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä valmistavasta teollisuudesta ABB:lta ja Hitachi Energyltä. Hän on erikoistunut Lean-implementointeihin ja yritysten kannattavuuden kehittämiseen.

Tamturbon lisäksi Sebastiano Zumbino toimii jäsenenä seuraavissa Yhtiön ulkopuolisissa hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai yhtiömiehenä seuraavissa henkilöyhtiöissä:

Hallituksen jäsen, Sulzer Pumps Italy ja Sulzer Pumps Spain