Tamturbo Oyj:n (”Yhtiö”) merkintäoikeussanti (”Osakeanti”)

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Japanin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Tamturbo Oyj tai sen edustajat eivät ota mitään vastuuta siitä, että henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Muut maat

Tamturbo Oyj:n merkintäoikeusantiin (”Osakeanti”) sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa, eikä verkkosivu muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa tai muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai muiden määräysten vastaista.

Tällä verkkosivulla mainittuja Tamturbo Oyj:n osakkeita tai muita arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Tamturbo Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään myöskään Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Japanin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Tamturbo Oyj tai sen edustajat eivät ota mitään vastuuta siitä, että henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Nähdäksenne Osakeantiin liittyvät tiedot teidän tulee hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Japanin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua ja osallistumistani Osakeantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

Painaessani alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut, ymmärtänyt ja suostunut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti.