Finanssivalvonta on hyväksynyt Tamturbon esitteen

06.05.2024 14:15

TAMTURBO OYJ TIEDOTE 6.5.2024 klo 14.15 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Finanssivalvonta on hyväksynyt Tamturbon esitteen   

Finanssivalvonta on tänään 6.5.2024 hyväksynyt Tamturbo Oyj:n (”Tamturbo” tai ”Yhtiö”) suomenkielisen EU:n kasvuesitteen (”Esite”) liittyen Tamturbon merkintäoikeusantiin. Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla sähköisinä versioina Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://investors.tamturbo.com/merkintaoikeusanti-toukokuu-2024/. Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat lisäksi saatavilla tulostettuina versioina 9.5.2024 lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere.

Merkintäannin merkintäaika alkaa 9.5.2024 klo 9.00 ja päättyy 31.5.2024 klo 16.30.

TAMTURBO OYJ

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Igor Nagaev
Puh: +48 733 511 303
Sähköposti: Igor.nagaev@tamturbo.com

 

Talousjohtaja Tommi Holopainen
Puh: +358 50 4003235
Sähköposti: tommi.holopainen@tamturbo.com

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tamturbo ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tamturbo lyhyesti

Vuonna 2010 perustettu Tamturbo kehittää, valmistaa ja myy täysin öljyttömiä, teollisuuden paineilmaa tuottavia turbokompressoreita. Tamturbon teknologian avulla saavutetaan laitteen koko elinkaaren ajalla merkittäviä ja mitattavissa olevia kustannus- ja energiasäästöjä sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Liiketoiminnallaan Tamturbo johtaa väistämätöntä muutosta kohti kestävämpiä ja kannattavampia teollisia prosesseja, jotka mullistavat teollisuuden paineilman tuotantotavan.

Tamturbon asiakaskunta koostuu globaaleista johtavista teollisuusyrityksistä monilla eri teollisuudenaloilla. Tamturbon teknologia ja öljyttömän paineilman kasvava kysyntä tarjoavat kasvupotentiaalia sekä nykyisissä globaaleissa asiakkuuksissa että teollisuuslaitoksissa, jotka tarvitsevat moderneja ratkaisuja katkeamattoman tuotannon sekä kustannus- ja energiansäästöjen saavuttamiseksi.